1. Јавен оглас за вработување бр.01/2020
  • Пријава
  • Одлука за избор

 

  1. Јавен оглас за вработување бр.02/2020
  • Пријава
  • Одлука за избор

 

  1. Интерен оглас за вработување бр.01/2020
  • Пријава
  • Одлука за избор