ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Отворена постапка

Објавена на: 21.02.2018 00:00:00Број на постапка: 06/2018

Краен рок за поднесување понуди: 13.03.2018 00:00:00
Предмет на набавка:

Набавка на моторна тревокосачка со корпа за собирање откос, моторни пили, моторна коса за косење (тример), тракторска тревокосачка со корпа за собирање откос, ротациона тревокосачка со тањир, моторна грбна - дувалка за лисја, телескопски пили, мотокултиватор, дупчалки со комплет сврдли.Постапката заврши со:

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet