ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на:Број на постапка: 08/2/2017

Краен рок за поднесување понуди:
Предмет на набавка:

 Цветен расадПостапката заврши со:

 Склучување на договор на 15.09.2017 со правниот субјект И.З.Китка

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet