ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на:Број на постапка: 09/2017

Краен рок за поднесување понуди:
Предмет на набавка:

 Тревно семеПостапката заврши со:

 Склучување на договор на 08.05.2017 со правниот субјект Агројуником

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet