ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на:Број на постапка: 02/2017

Краен рок за поднесување понуди:
Предмет на набавка:

 Хидрантска мрежаПостапката заврши со:

 Склучување на договор на 1 дел 09.05.2017 со правениот субјект Перпласт компани

                                                                                     2 дел 09.05.2017 со правениот субјект Аквадрил Смарт

                                                                                     3 дел 09.05.2017 со правниот субјект Електрометал

                                                                                     4 дел 09.05.2017 со правниот субјект Аквадрил Смарт

                                                                                     5 дел 09.05.2017 со правниот субјект Фортуна Груп

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet