ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на:Број на постапка: 01/1/2017

Краен рок за поднесување понуди:
Предмет на набавка:

Канцелариски материјалПостапката заврши со:

Склучување на договор 1 дел 21.03.2017 со правениот субјект Еуро офис

                                                                               2 дел 21.03.2017 со правениот субјект ДТУ Аполо

                                                                               3 дел 21.03.2017 со правениот субјект МП Компјутери

                                                                               4 дел 21.03 2017 со правениот субјект  Гриникс

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet