ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ

Вид на постапка: Барање за прибирање понуди

Објавена на:Број на постапка: 03/2017

Краен рок за поднесување понуди:
Предмет на набавка:

Производи за чајна кујнаПостапката заврши со:

Склучување на договор на 20.03.2017 год. со правниот субјект Либра 96

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet