Благодарност од Германски јазичен Центар

 

 

“Вчера дечињата од Германскиот јазичен центар во соработка  со ЈП „Паркови и зеленило“ - Скопје садеа цвеќиња во Градскиот парк прв дел - Скопје и со тоа придонесоа во неговото разубавување. Голема благодарност до ЈП „Паркови и зеленило“ - Скопје кои им овозможија на нашите ученици едно убаво искуство, од кое извлекоа поука дека секогаш треба да се грижат за животната средина.

- преземено од facebook -

Галерија 


14.07.2017

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet