Подигање на зеленило

 

На површина од околу илјада метри квадратни, на просторот кај поранешната Градска плажа од левата страна на реката Вардар, екипи од Секторот „Подигање зеленило“ вршат уредување на просторот.

Со механизација се изврши рамнење на површината, чистење на теренот, како и утовар и растовар на земја. Истовремено се врши и поставување на нов систем за полевање на овој зелен појас, со поставување на дваесттина прскалки, по што следи доуредување со разеленување на просторот и садење на зимзелени садници од видот туја.

 

 

 

пред

 

 

потоа

 

 

 

06.07.2017

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet