Цветните фигури во ново руво!

 

 

Деновиве екипите од секторот „Градско зеленило“ работат на садење на цветен расад на повеќе локации на цветните леи на градските јавни површини. Сите  оштетени цветни расади од зимскиот период на булевското зеленило, како и на цветните фугури се заменуваат и се дополнуваат со нов цветен расад од  видот viola (љубичица). Со околу 10.000 корења на цветен расад се уреди цветната фигура „Корпа“ во нас.Автокоманда на кружниот тек, цветната фигура „Лебеди“, цветната фигура „Штрк“, цветната фигура „Полжав“ во општина Аердром, потоа цветната фигура „Петел“ во општина Кисела Вода, како и садење на цветни леи во нас.Драчево. Акцијата за садење и дополнување на сезонски цветен расад ќе продолжи и во наредните денови.

                             

                              

                          06.03.2017

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet