"ТИВКИТЕ ПРИЈАТЕЛИ" - Краткок филм за дрвјата

 

Погледнете го "Тивките пријатели", краток филм за дрвјата и за нивните доблести кои ги бараме околу нас. 

vimeo.com/135857941

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet