Садење цветен расад

 

Секојдневните активности на нашите екипи на одржување на зеленилото, забележително се насочени во предпролетно уредување на зелените површини.

Имено, деновиве нашите екипи вршат обновување со нов цветен сезонски расад од видот љубичица (lat.viola) онаму каде постоечкиот  расад е оштетен.

Исто така, во производствените капацитети на Флораком Дооел цветниот  расад  од повеќе видови е во процес на припрема за да го разубавуваат градското зеленило во месеците кои следат.

 

 

*

 

 

Mbjellja e rasatit të luleve!

Aktivitetet e përditshme të ekipeve tona në drejtim të mirëmbajtjes së gjelbërimit, në masë të konsiderueshme dhe të dukshme janë të fokusuara drejtë rregullimit pranverorë të sipërfaqeve të gjelbërimit.

Përkatësisht, këto ditë ekipet tona po realizojnë ripërtëritjen e rasatit të ri të luleve sezonale të llojit të lule vjollcave (lat. Viola), në vendet ku rasati ekzistues është i dëmtuar.

Gjithashtu, në kapacitetet prodhuese të “Florakom” SHPKTHP, rasati i llojeve të ndryshme të luleve është në procesin e përgatitjes, me qëllim të zbukurimit të gjelbërimit urban gjatë muajve që vijnë.

 

 

 

06.03.2019

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet