Акција за чистење

 

Вчера, во соработка со ЈП „Комунлана хигена“ и ЈП „Улици и патишта“ започна акција за чистење на потег од касарната Илинден по бул.„Никола Карев“ до раскрсницата кај Качанички пат. Чистење лист, кроење грмушки, косење трева, правење на ивици и утовар на гранки се дел од активностите на нашите екипи.

*

Aksioni për pastrim

 

Dje në bashkëpunim me NP “Higjiena komunale” dhe NP “Rrugët dhe rrugicat”, filloi aksioni për pastrim nga kazerma “Ilinden” përgjatë bul. “Nikolla Karev”, deri te udhëkryqi afër rrugës së Kaçanikut. Pastrimi i gjetheve, krasitja e kaçubave, kositja e barit, rregullimi i bordurave dhe ngarkimi i degëve, janë vetëm një pjesë e aktiviteteve që po i realizojnë ekipet tona.

   

23.01.2019

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet