Екипите на терен по првите снежни врнежи

 

Снежните врнежи кои вчера го зафатија подрачјето на Град Скопје во вечерните часови, ги мобилизираа екипите на јавното претпријатие. Со соодветна механизација во Градски Парк, парк „Жена борец“ и парк Чаир, по пешачките патеки екипите работеа на расчистување на снежната покривка, а се изврши и истурање на сол за заштита од појава на голомразен дел и несакани последици за минувачите.

Увид на состојбата на терен и координација изврши Директорот Ардијан Муча.

Активностите на оперативните работи продолжуваат и денес на расчистување на патеките и зеленилото од  снежните наноси.

 

*

Ekipet tona në terren pas reshjeve të para të dëborës

Reshjet e dëborës të cilat dje e kapluan territorin e Qytetit të Shkupit gjatë orëve të natës, i mobilizuan ekipet e ndërmarrjes sonë publike. Me mekanizim përkatës në Parkun e Qytetit, në parkun “Gruaja Luftëtare” dhe në parkun e Çairit, ekipet tona u angazhuan për pastrimin e borës përgjatë korsive të përcaktuara për këmbësorët, gjithashtu u realizua edhe derdhja e kripës për të parandaluar ngricat dhe pasojat eventuale të padëshiruara për këmbësorët.

 Kontrollimet e gjendjeve në terren si dhe koordinimin përkatës të aktiviteteve të punës e realizoi Drejtori Ardijan Muça.

Aktivitetet lidhur me punët operative po vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme, të njëjtit kanë të bëjnë me pastrimin e korsive dhe të gjelbërimit nga reshjet e borës.

 

  

 

  

 

18.12.2018 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet