Понуда на природни елки

 

 

Традиционалниот начин на празнување на Нова година, секако е во знакот и симболот на елката.

За поздрава животна средина, оваа Нова Година во вашиот дом и канцеларија украсете природна елка, а потоа засадете ја пред вашето живеалиште.

Во нашите расадници на ул. Илинденска 104 и во населба Бутел може да најдете:

             -    Picea excelsa, висина 1.50м – 2.50м, цена 1800 ден.

             -     Picea excelsa, висина до 60см, цена 700 ден.

            -     Abies blue grandis, висина до 50см, цена 700 ден.

Среќни празници!

Oferta e bredhave natyror

Mënyra tradicionale e festimit të Vitit të Ri sigurisht që është në shenjën dhe  simbolin e bredhit.
Për një mjedis më të shëndoshë jetësorë, gjatë festës së Vitit të Ri në shtëpitë dhe në zyrat Tuaja stolisni bredhin tuaj të natyrshëm, dhe më pas mbillni atë para shtëpisë ku jetoni.

Në fidanishtet tona në rr. “Ilindenska” nr. 104 dhe në vendbanimin Butel, mund të gjeni:

- Picea excelsa, lartësia 1.50м – 2.50м, çmimi 1800 denarë.
- Picea excelsa, artësia deri më 60см, çmimi 700 denarë.
- Abies blue grandis, lartësia deri më 50см, çmimi 700 denarë.

 

Gëzuar Festat!

 

 

12.12.2018 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet