Дрвената куќичка во Градски парк мета на вандализам!

 

Вчера 28.10.2018 година службените лица од реон Градски парк, вршејќи ги работните активности затекнале слика на уште еден вандалски чин.

Дрвената декоративна парковска куќичка во Градскиот парк, била искршена и уништена и поголем дел од елементите биле искорнати.

Ова е втор пат како се уништува ова катче за најмладите  посетители во паркот. Куќичката од неодамна ја изработија нашите екипи како нова содржина и катче во паркот за игра на најмладите посетители – децата.

Оттука, упатуваме апел до сите посетители на јавните зелени површини и содржините во нив,  совесно и одговорно да се однесуваат кон природата и зеленилото и да ја чуваат животната средина.

 

*

 

Shtëpiza e drunjtë në Parkun e qytetit, shënjestër e vandalizmit !

 

Dje më datën 28.10.2018, të punësuarit në rajonin “Parku i qytetit” gjatë realizimit të aktiviteteve të punës hasën edhe në një akt të kryer vandal.

Shtëpiza dekorative e drunjtë e vendosur në Parkun e qytetit, ishte e thyer dhe e shkatërruar si dhe pjesa më e madhe e elementeve përcjellëse ishin të çrrënjosura.

Kjo është hera e dytë që po shkatërrohet ky kënd i dedikuar për vizitorët më të rinj të parkut.

Këtë shtëpizë para ca kohe e ndërtuan ekipet tona e që duhej të shërbente si përmbajtje e re dhe si një kënd në suaza të parkut, i dedikuar për vizitorët më të rinj – fëmijët.

Prej këtu, po apelojmë deri te të gjithë vizitorët e sipërfaqeve të gjelbëruara publike dhe të përmbajtjeve të përfshira në të njëjtit, me ndërgjegje dhe me përgjegjësi të sillen ndaj natyrës dhe gjelbërimit si dhe ta ruajnë mjedisin jetësorë.

 

 

 

29.10.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet