Розова панделка во Градски парк

 

Денес во Градскиот парк никна нова цветна фигура во знакот на розовата панделка –  „Напред Розово“ - заштитен знак на здружението за борба против ракот на дојка „Борка“.

Претставнички на здружението Борка заедно со претседателката на Советот на Град Скопје Љубица Јанчева , директорот на ЈП „Паркови и зеленило“ - Скопје Ардијан Муча,  граѓанската активистка Анита Љатифи, претставнички на претпријатието, како и учениците од медицинските паралелки од СУГС „Цветан Димов“  денес во Градскиот парк насадија сезонско цвеќе хризантема во форма на розовата панделка како знак на поддршка на месецот на борба против ракот на дојка.

-                      Да ги поттикнеме жените редовно да вршат контролни скрининг прегледи за детектирање на ракот на дојка и да им дадеме поддршка да истрајат во борбата против оваа болест .

 

*

 

Kordele me ngjyrë trëndafili në Parkun e qytetit

 

Sot në Parkun e qytetit, mbiu një figurë e re e luleve në formë të kordeles me ngjyrë trëndafili – “Para me ngjyrë trëndafili” – shenja mbrojtëse e shoqatës për luftën kundër kancerit në gji “Borka”.

Përfaqësueset e shoqatës “Borka” së bashku me kryetaren e Këshillit të Qytetit të Shkupit, zonjën Lubica Jançeva, drejtorin e NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, z. Ardijan Muça, aktivisten civile zonjën Anita Latifi, përfaqësuesit e ndërmarrjes, si dhe me nxënësit e paraleleve të mjekësisë nga SHMQSH “Cvetan Dimov”, sot në Pakun e qytetit mbollën lulet sezonale – krizantema në formë të kordeles me ngjyrë trëndafili, si shenjë e përkrahjes së muajit të luftës kundër kancerit në gji.

-                      Ti inkurajojmë gratë që me rregull të kryejnë kontrollimet skrining për detektim të hershëm të kancerit në gji dhe tu ofrojmë atyre përkrahjen që të jenë të qëndrueshme gjatë luftës kundër kësaj sëmundjeje.

 

   

   

12.10.2018

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet