Успешно реализирана акцијата во Чаир!

 

Денес, 01.09.2018 година директорот Ардијан Муча и 50-ина административни работници од ЈП „Паркови и зеленило“ се приклучија на акцијата за чистење на општината Чаир, организирана од страна на општината под мотото „ПРИДРУЖИ СЕ И ТИ“.

Со акцијата се опфати чистење и средување на јавните површини низ општината, каде нашите екипи работеа на локации низ блоковското и булеварското зеленило. Ова е уште една порака да сите заедно совесно и одговорно да се однесуваме и придонесеме за чиста и здрава животна средина.

*

Me Sukses u realizua aksioni në Çair !

 

Sot më datën 01.09.2018, drejtori Ardijan Muça dhe 50 –të punonjës të administratës së NP “Parqe dhe gjelbërime” iu bashkëngjitën aksionit për pastrim të komunës së Çairit, të organizuar nga ana e kësaj komune me moton: “Bashkëngjitu edhe ti”.

Aksioni përfshiu pastrimin dhe rregullimin e sipërfaqeve publike në suaza të komunës, ku ekipet tona u angazhuan me punë nëpër gjelbërimin e blloqeve dhe të bulevardeve.

Kjo është edhe një porosi e radhës, që të gjithë së bashku, me vetëdije dhe përgjegjësi të sillemi dhe të kontribuojmë për mjedisin e pastër dhe të shëndoshë jetësorë.

 

                                01.09.2018

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet