Креативноста продолжува!

 

Уште една куќичка екипи на  ЈП „Паркови и зеленило“ деновиве изработија на трупецот на едно старо деградирано дрво. Во паркот во Чаир истото  го краси просторот и претставува вистинско интересно катче за минувачите и посетителите, особено за најмладите – дечињата.

*

Kreativiteti po vazhdon!

 

Ekipet e NP Parqe dhe gjelbërime – Shkup këto ditë ndërtuan edhe një shtëpizë nga trungu i një druri të vjetër e të degraduar. Në parkun e Çairit kjo shtëpizë po e zbukuron hapësirën dhe paraqet një kënd  tejet interesant për  kalimtarët dhe vizitorët, e në veçanti për më të rinjtë – fëmijët.

 

 

31.08.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet