Ќе се чисти општина Чаир!

 

Во организација на општина Чаир, во сабота на 01.09.2018 година под слоганотПРИДРУЖИ СЕ И ТИќе се реализира акција за чистење на јавните површини низ општината.

Административните работници на ЈППаркови и зеленило“ - Скопје ја поддржаа иницијативата на градоначалникот на општина Чаир и ќе земат активно учество во чистењето на општината.
Целта на оваа акција е во пресрет на новата учебна година да се подигне свеста и грижата за чиста животна средина.

Ги покануваме сите граѓани во сабота во 10,00 часот во паркот во Чаир да дојдат, да се приклучат на акцијата и заедно да дадеме придонес за зачувување на животната средина. 

 

***  

Do të pastrohet komuna e Çairit!  

Në organizim të komunës së Çairit, të shtunën më datë 01.09.2018 me sloganin „EJA EDHE TI“ do të realizohet aksioni për pastrim të sipërfaqeve publike në këtë komunë.
Punëtorët e administratës së NP „Parqe dhe gjelbërime“ - Shkup e përkrahën këtë iniciativë të Kryetarit të komunës së Çairit dhe do të marrin pjesë aktive gjatë pastrimit të komunës.

 Qëllimi i këtij aksioni është që para vitit të ri shkollorë të ngritët vetëdija dhe kujdesi për një mjedis më të pastër jetësorë.

 

I bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që të shtunën në ora 10.00 të vijnë në parkun e Çairit dhe të bashkëngjiten në këtë aksion dhe së bashku të japim kontributin tonë për ruajtjen e mjedisit jetësorë.

 

30.08.2018

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet