Поткастрување на гранките над велосипедските патеки

 

Во топлите летни денови сѐ повеќе граѓани го користат велосипедот како главно превозно средство. Со цел да им се овозможи непречено движење, периодов нашите екипи ги кастрат гранките кои се навалени ниско низ главните велосипедски патеки. Пред неколку дена се уредија дрвјата во населба Аеродром, а денес екипите со телескопски пили ги поткаструваат гранките над велосипедските патеки на ул. Партизански одреди во Карпош, каде исто така е во тек акцијата за почист, зелен и урбан град.


Krasitja e degëve mbi korsitë për biçikleta

Gjatë ditëve të ngrohta verore, qytetarët gjithnjë e më tepër shfrytëzojnë biçikletat si mjet kryesor i qarkullimit. Me qëllim që atyre tu mundësohet qarkullimi i pa penguar, gjatë periudhës aktuale ekipet tona po i krasisin degët e lakuara nëpër korsitë kryesore për biçikleta. Para disa ditëve u rregulluan drunjtë në vendbanimin Aerodrom, kurse sot ekipet tona me sharra teleskopike po i krasisin degët mbi korsitë për biçikleta në rr. “Aradhet partizane” në Karposh, ku gjithashtu në rrjedhë është aksioni për një qytet urban më të pastër dhe më të gjelbëruar.

 

   

   22.08.2018

    

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet