Креативност на терен!

 

 

Деновиве екипите на ЈП „Паркови и зеленило“ изработија куќичка од трупецот на едно старо исушено дрво во Градскиот парк. Идејата е, во иднина, наместо стеблата на сувите или болни дрва да се сечат до земја, да прераснат во разни интересни форми, кои се надеваме дека ќе претставуваат радост за сите минувачи.

*
Kreativiteti në terren!

Këto ditë, ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup e ndërtuan shtëpizën nga trungun i një druri të tharë në Parkun e qytetit. Ideja është, në të ardhmen në vend që drunjtë e tharë dhe të sëmurë të priten deri në nivelin e tokës, të njëjtit të shndërrohen në forma të ndryshme interesante, të cilat shpresojmë se do të nxisin gëzim dhe lumturi për të gjithë kalimtarët.

 

17.08.2018 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet