Петнаесетина паднати дрва од вчерашното невреме во Скопје

 

Вчерашното попладневно невреме, иако кратко, направи доста голема штета врз дрвjата во градот, најмногу во општина Карпош. Нашите екипи до доцните часови се справуваа со скршените гранки и откорнатите дрва, со цел да се ослободат улиците, тротоарите и паркинзите за непречено функционирање утрово. Петнаесетина паднати дрва беа отстранети, претежно од видот јавор и чемпрес, а некои од нив предизвикаа оштета на неколку автомобили, како и еден покрив на ул. Волгоградска.

*
Pesëmbëdhjetë drunj të rënë pas motit të ligë që kaploi Shkupin gjatë ditës së djeshme

Edhe pse me kohëzgjatje të shkurtër, moti i ligë që dje kaploi qytetin u shkaktoi dëme të mëdha drunjve në qytet, dëmet ishin më të theksuara në komunën e Karposhit. Ekipet tona deri në orët e vona u ballafaquan me degët e thyera dhe me drunjtë e shkulur, me qëllim që të lirohen rrugët, trotuaret dhe vend parkingjet për funksionim të papenguar gjatë këtij mëngjesi.
U mënjanuan pesëmbëdhjetë drunj të rënë për toke, kryesisht të llojit të panjës dhe çempersit, ca prej tyre u shkaktuan dëme disa automobilave, si dhe dëmtuan një çati në rr. Vollgogradska.

 

  

01.08.2018

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet