Реконструкција на тревник

 

 

На бул. Климент Охридски пред зграда бр. 54 се реконструираше тревник со површина од 780 м², при што е поставена целосно нова хидрантна мрежа и прскалки.

 

*
Rikonstruksioni i sipërfaqeve të mbuluara me barë.


Në bul. “Kliment Ohridski” para ndërtesës me nr. 54 u realizua rikonstruksioni i sipërfaqes prej 780 m2 të mbuluar me barë, dhe gjatë kësaj është instaluar rrjeti i ri i hidrantit dhe spërkatëset.

 

      

 

13.07.2018 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet