Оштетен цветниот расад и хидрантната мрежа на кружниот тек Васил Чакаларов

 

 

Вака утрово го затекнавме кружниот тек кај католичката црква, Васил Чакаларов. 
Направено е големо оштетување на тревникот, цветните површини и хидрантната мрежа во внатрешноста на кружниот тек, но и надвор од него. Штетата е направена во раните утрински часови од несовесен граѓанин, најверојатно со моторно возило џип, кој правел стартувања на возилото во самиот кружен тек.


*

Gjatë mëngjesit kështu e gjetëm rrethrrotullimin afër kishës katolike, “Vasil Çakallarov”.
I janë shkaktuar dëme të mëdha sipërfaqeve të mbuluara me barë, luleve dhe rrjetit të hidrantit në brendinë e rrethrrotullimit, por edhe jashtë tij. Dëmi është shkaktuar gjatë orëve të hershme të mëngjesit nga ana e një qytetari të pandërgjegjshëm, i cili me siguri dëmin e ka shkaktar me automjetin e tij – xhip, i cili ka startuar automjetin nga vetë rrethrrotullimi.

 

    

 

13.07.2018 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet