Се чистеше Клинички Центар

 

 

Викендов се спроведе акција за расчистување на Клиничкиот Центар, каде на површина од 4 хектари нашите екипи извршија уредување, косење, кастрење гранки и сечење на суви дрва. Освен овие активности се изврши и  собирање, утовар и транспорт на отпадот во Дрисла. Собрани се и дислоцирани  околу 70 м³ трева. Во акцијата која траеше 2 дена, на 30 јуни и 1 јули, активно земаа учество работници од секторот Дрвореди и од реоните: Капиштец, Кале, Ректорат, Автокоманда и Топанско поле од Секторот Градко зеленило. Оваа акција се спроведе во организација на Град Скопје и освен ЈП Паркови и зеленило  учествуваа и ЈП Комунална Хигиена и ЈП Улици и патишта. Планирано е вакви викенд акции да се организираат и во следниот период.

*  

U realizua pastrimi i Qendrës Klinike

 

Gjatë vikendit që lamë pas u realizua pastrimi i Qendrës Klinike, ku në një sipërfaqe prej 4 hektarëve ekipet tona realizuan aktivitetet punuese lidhur me rregullimin, kositjen dhe krasitjen e degëve si dhe prerjen e drunjve të tharë. Përskaj këtyre aktiviteteve, u realizua edhe mbledhja, ngarkimi dhe transportimi i mbeturinave në Deponinë “Drislla”. Gjatë këtij aktiviteti punuese janë mbledhur dhe dislokuar rreth 70 m3 të barit. Në aksionin i cili zgjati 2 ditë, më datën 30 qershor dhe më 1 korrik, në mënyrë aktive morën pjesë punëtorët e sektorit “Aletë e drunjve” nga rajonet: Kapishtec, Kalaja, Rektorati, Autokomanda dhe nga Fushë Topana si dhe punëtorët e sektorit “Gjelbërimi urban”.

Ky aksion u realizua në organizim të Qytetit të Shkupit dhe përskaj NP “Parqe dhe gjelbërime” morën pjesë edhe NP “Higjiena komunale” dhe NP “Rrugët dhe rrugicat”.

Planifikohet që këso lloje të aktiviteteve punuese gjatë vikendeve të organizohen edhe gjatë periudhës vijuese.

 

   

02.07.2018 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet