Доделена Благодарница на В.Д. Директорот Ардијан Муча

 

Денес /20.06.2018 година/ претставници од Здружението на самохрани родители од Скопје, во знак на големата поддршка за помош и соработка на Здружението, во просториите на претпријатието му доделија Благодарница на Директорот  Ardijan Muça.

* * *

Sot më datën 20.06.2018, përfaqësuesit e Shoqatës së prindërve të vetëm nga Shkupi, në shenjë falënderimi për përkrahjen e madhe në drejtim të bashkëpunimit dhe ndihmës së ofruar nga ana e ndërmarrjes, në hapësirat e ndërmarrjes sonë i ndanë Fletë falënderim drejtorit Ardijan Muça.

 

 

 

 

 

                         20.06.2018

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet