СООПШТЕНИЕ

 

ЈП Паркови и зеленило ги информира граѓаните дека по саботното невреме кое го зафати Скопје и регионот, веднаш на терен се активираа службите на претпријатието и се приклучија на Градскиот штаб за заштита и спасување, заради отстранување на проблемите предизвикани од невремето.
Претпријатието, со последиците од невремето, кое предизвика: поплавени улици, откорнати кровови, билборди, прекинати електрични кабли и паднати дрвја кои оштетија возила и објекти, се справуваше со целокупната расположива механизација и работници, за што побрзо нормализирање на состојбата во градот. 
Поради големата брзина на ветерот од над 80 км/час, сите настанати штети се третираат како поледица на природна непогода и ЈП Паркови и зеленило нема 
никаква законска обврска за исплаќање на штетата настаната од паднати дрвја.

 

***

K U M T E S Ë

NP “Parqe dhe gjelbërime” i njofton qytetarët se pas motit të ligë i cili e kaploi qytetin e Shkupit dhe rajonin përreth të shtunën e kaluar, menjëherë në terren u aktivizuan shërbimet e ndërmarrjes të cilat iu bashkëngjitën Shtabit të Qytetit për mbrojtje dhe shpëtim, me qëllim të evitimit të problemeve të shkaktuara nga moti i ligë.
Ndërmarrja, me pasojat e motit të ligë që rezultuan me: rrugët e vërshuara, çati dhe bilborde të rrënuara, ndërprerje të kabllove elektrike, drunj të rrënuar që dëmtuan automjetet dhe objektet dhe etj., ndërmarrja me këtë situatë u ballafaqua me tërë mekanizimin dhe fuqinë e punëtorëve që kishte në disponim, me qëllim të normalizimit sa më të shpejtë të gjendjeve në qytet.
Për shkak të shpejtësisë së madhe të erës me mbi 80 km/orë, të gjitha dëmet e shkaktuara po trajtohen si pasojë e fatkeqësisë natyrore dhe NP “Parqe dhe gjelbërime” nuk ngarkohet me kurrfarë obligimi ligjor për pagesën e dëmeve të shkaktuara nga drunjtë e rënë.

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet