Парк „Македонија“

 

Нашите екипи во паркотМакедонијаденеска насадија 2000 парчиња цвеќиња од видот salvija.
Истовремено се врши собирање на хартија и други отпадоци, отстранување на последиците од невремето, како и рачно и машинско косење на тревата во првиот дел на паркотМакедонијаи воПаркот на 100 дрвја„.


***


Ekipet tona në parkun “Maqedonia” sot bollën 2000 copë lule të llojit “salvia” (lat.). Në të njëjtën kohë u realizua edhe mbledhja e letrave dhe e mbeturinave të tjera, mënjanimi i pasojave nga moti i ligë, si dhe kositja manuale dhe makinerike e barit në pjesën e parë të parkut “Maqedonia” dhe në “Parku i 100 drunjve”.

 

12.06.2018

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet