Интервенции на секторот „Дрвореди“

 

Интервенции на секторотДрворедипо невремето што го зафати Скопје на 09.06.2018 - кастрење, сечење и отстранување на паднати дрвја

Сабота – 09.06.2018
Бул. „Илинденспроти градско собрание кастрење 1 багрем
Ул. Лазар Личеновски кај EVN кастрење 1 костен и сечење 1 топола
Бул. „Илинденпозади Генералштаб сечење 1 кадер, 1 софора, 1 копривка и кастрење 1 каталпа и 1 софора
Бул. „Самоиловакај муфтивство кастрење 1 костен
Бул. „Цветан Димовкај Чаирчанка кастрење 3 платани, 1 дудинка и 1 врба 
Ул. „Јајцево Чаир сечење 1 врба
Ул. „Живко ЧангоЦентар сечење 1 врба
Ул. „Никола Тесласечење 1 јасен
Ул. Бранислав Нушиќкај Тинекс кастрење 1 јавор
Бул. „ Илинденво двор на влада на РМ кастрење 2 смреки и сечење 3 туји
Ул. „ Гиго Михајловскибр.5 сечење 1 чемпрес

Недела 10.06.2018 
Бул. „Илинденбр. 72 сечење 2 чемпреси
Бул. „Васил Чакаларовбр.96 сечење 1 јасен
Ул. „23 Октомврибр.8 сечење 1 јасен
Ул. „23 Октомврбр.12 сечење 1 дрво
Ул. -„Бојмијабр.2 сечење 5 чемпреси
Ул. „ Власил Горговбр.23 и Дом за деца „ 11 Октомврисечење 5 дрвја: чемпреси, бреза, дудинка
Бул. „ 3-та Македонска Бригадакај Дирекција за храна и ветеринарство кастрење на 1 дрво
Бул. „ 3-та Македонска Бригадаспроти Платежна картичка кастрење 1 платан
Бул. „АСНОМбр. 20 кастрење 1 врба
Бул. „ Јане Санданскибр.35 сечење 3 чемпреси
Нас. „Мичуринво паркот сечење 3 чемпреси 
Стационар за кучињаВардариштесечење 2 тополи
Народна Библиотекасечење 3 дрвја: јасен, чемпрес и липа
А.С.У.ЦБоро Летрушевскисечење 1 топола и кастрење 3 тополи
Ул. „Орце Николовкај Центар за странски јазици сечење 1 јавор
Бул. „Александар Македонскисечење 1 јавор
Бул. „Теодосие Гологанорбр.47 сечење 1 јавор
Бул. „Партизански Одредикај Градежен факултет сечење 3 дрвја: 1 јавор и 2 јасени 
Ул. „Стив Наумовкај полициска станица К.Вода кастрење 3 брези
Ул. „Пролеткастрење 1 багрем
Ул. „Панче Неделковскикастрење врба и бреза
Бул. „Никола Каревсечење 1 јасен
Ул. „Франклин Рузвелтдо интернатЗдравко Цветковски сечење 1 кисело дрво
Ул. „Франклин Рузвелтмагацини наТрескакастрење 1 костен
*** 
Intervenimet e realizuara nga ana e Sektorit “Aletë e drunjve” pas motit të lig i cili e kaploi qytetin e Shkupit më datën 09.06.2018 – krasitjet, prerjet dhe mënjanimet e drunjve të rënë. 
E shtunë – data 09.06.2018 
Bul. “Ilinden” përball këshillit të qytetit, është krasitur një dru akacie. 
Rr. “Llazar Liçenovski” afër EVN-së, është krasitur 1 dru gështenje dhe është prerë 1 dru plepi.
Bul. “Ilinden” prapa Shtabit të përgjithshëm ushtarak, është prerë 1 dru kedri, 1 dru sofori, 1 dru i llojit të hithrit dhe është krasitur 1 dru katalpi dhe 1 dru sofori.
Bul. “Samoillova” afër myftinisë është krasitur 1 dru gështenje. 
Bul. “Cvetan Dimov” afër “Çairçanka” janë krasitur 3 dru panje, 1 dru mani dhe 1 dru shelgu. 
Rr. “Jajce” në komunën e Çairit është prerë 1 dru shelgu.
Rr. “Zhivko Çango” në Qendër, është prerë 1 dru shelgu.
Rr. “Nikolla Teslla” është prerë 1 dru frashri. 
Rr. “Branisllav Nushiq”, afër “Tineks” është krasitur 1 dru panje.
Bul. “Ilinden” në oborrin e qeverisë së RM-së, janë krasitur 2 drunj dëllinje dhe janë prerë 3 drunj thuja. 
Rr. “Gigo Mihajllovski” nr. 5, është prerë një dru çempresi.

E diel, data 10.06.2018 
Bul. “Ilinden” nr. 72, janë prerë 2 drunj çempresa 
Bul. “Vasill Çakallarov” nr. 96, është prerë 1 dru frashri.
Rr. “23 Tetori” nr. 8, është prerë 1 dru frashri.
Rr. “23 Tetori” nr. 12, është prerë 1 dru. 
Rr. “Bojmija” nr. 2, janë prerë 5 drunj çempresa.
Rr. “Vasill Gjorgov”, nr. 23 dhe Shtëpia për fëmijët “11 Tetori”, janë prerë 5 drunj: çempresa, mështekra, mana.
Bul. “Brigada e 3-të Maqedonase” afër Drejtorisë për ushqim dhe veterinë, është krasitur 1 dru.
Bul. “Brigada e 3-të Maqedonase” përball “Kartela pagesore” është krasitur 1 dru rrapi.
Bul. “KAÇKM” nr. 20, është krasitur 1 dru shelgu.
Bul. “Jane Sandanski” nr. 35, janë prerë 3 drunj çempresa.
Vendb. “Miçurin” në suaza të parkut janë prerë 3 drunj çempresa. 
Stacionari për qentë endacak “Vardarishte” janë prerë 2 drunj plepa.
Në afërsi të “Biblioteka popullore” janë prerë 3 drunj: frashër, çempres dhe bli.
Q.SH.A.T. “Boro Petrushevski” janë prerë 1 dru топола dhe janë krasitur 3 drunj plepa.
Rr. “Orce Nikollov” afër Qendrës për gjuhët e huaja, është prerë një dru panje.
Bul. “Aleksandar Makedonski” është prerë 1 dru 1 panje.
Bul. “Teodosie Golloganov” nr. 47, është prerë 1 dru panje.
Bul. “Aradhet partizane” afër Fakultetit të ndërtimtarisë janë prerë 3 drunj: 1 dru panje dhe 2 drunj frashri. 
Rr. “Stiv Naumov” afër stacionit të policisë “K. Voda” janë krasitur 3 drunj mështekre.
Rr. “Pranvera” është krasitur 1 dru akacie.
Rr. “Pançe Nedellkovski” janë krasitur një dru shelgu dhe një dru mështekre.
Bul. “Nikolla Karev” është prerë 1 dru frashri.
Rr. “Franklin Ruzvellt” afër internatit “Zdravko Cvetkovski” është prerë 1 dru i qiellit (Ailanthus altissima).
Rr. “Franklin Ruzvellt” në afërsi të magazinës së “Treska” është krasitur 1 dru gështenje.

 

09.06.2018

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet