Последни подготовки за Скопскиот цветен фестивал

 

Во пресрет на Скопскиот цветен фестивал овој викенд, нашите екипи активно работат на терен. 
Во Градскиот парк започна поставувањето и доизработувањето на цветните фигури.
Во работилниците на „Механизација“ е бучно, но и хармонично.
Цветниот расад во фигурите „Корпа“ и „Река“ се обновува со летен расад во разни бои.
А работниците од реон Градски парк го косат вториот дел од паркот.

Сè е димамично и весело. И со една ваква енергија ве очекуваме викендов на цветен фестивал!


*


Në pritje të Festivalit të luleve të Qytetit të Shkupit që do të mbahet gjatë këtij vikendi, ekipet tona në mënyrë aktive po punojnë në terren.
Në Parkun e qytetit filloi vendosja dhe përfundimi i figurave lulore.
Nga punëtoritë e “Mekanizimi” po përhapet zhurma harmonike e punës.
Kolegët nga “Florakom” po e përtërijnë rasatin e luleve në figurat “Shporta” dhe “Lumi”.
Kurse punëtorët nga rajoni “Parku i qytetit” po e kositin pjesën e dytë të parkut.

Gjithçka po zhvillohet në mënyrë dinamike dhe me hare. Dhe me një energji të tillë pozitive po Ju presim që gjatë vikendit ta vizitoni Festivalin e luleve!

 

        

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet