Садење на листопадни садници на бул.„8 ми Септември“

 

Денес, на бул.8ми Септември на страничното зеленило долж булеварот се изврши садење на листопадни садници. Во присуство на градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев и директорот  Ardijan Muça се засадија 42 висококвалитетни листопадни садници, од кои 33 садници се од видот acer negundo (lat.) и 9 од видот acer pseudoplatanus (lat.). Новите садници во должина на дрворед, со својата основна функција како прочистувачи на воздухот, ќе придонесат и за оплеменување на зеленилото.

Имено, нашите екипи деновиве извршија садење и на 20-тина садници од видот бреза (lat.betula pendula) на страничното булеварско зеленило на истоимениот булевар, кај бензинската пумпа на „Макпетрол“ .

Воедно, оваа активност е дел од Акцијата за зазеленување на јавните зелени површини низ градот, во организација на Град Скопје.

 

* * *

 

Mbjellja e fidanëve gjetherënëse në bul. 8 –të Shtatori

 

Sot në bul. 8 –të Shtatori në gjelbërimin anësorë përgjatë bulevardit u realizua mbjellja e fidanëve gjetherënëse. Në prani të Kryetarit të Qytetit të Shkupit z. Petre Shilegov, Kryetarit të komunës së Karposhit z. Stefan Bogoev dhe drejtorit z. Ardijan Muça, u mbollën 42 fidanë gjetherënëse me cilësi të lartë, prej të cilave 33 fidanë të llojit “acer negundo” (lat.) dhe 9 fidanë të llojit “acer pseudo platanus” (lat.). Fidanët e rinj përgjatë aleve të drunjve me funksionin e tyre themelorë si pastrues të ajrit, do të kontribuojnë për fisnikërimin e gjelbërimit.

Përkatësisht, ekipet tona këto ditë realizuan mbjelljen e 20 fidanëve të llojit

mështekrës (lat. “betula pendula”) në gjelbërimin anësorë të bulevardeve në bulevardin e lartpërmendur, afër pompës së benzinës “Makpetroll”.

Në të njëjtën kohë, ky aktivitet është pjesë e Aksionit për gjelbërimin e sipërfaqeve të gjelbëruara publike nëpër qytet, në organizim të Qytetit të Shkupit.

 

   

 

23.04.2018 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet