На Денот на планетата Земја, ќе се чисти Градски парк

 

Административните работници на ЈП „Паркови и зеленило“ во недела (на 22 април), ќе се вклучат на еко-акцијата во организација на „Go green – биди зелен“ и International Balkan University, за чистење на Градскиот парк.

Целта на овој настан е подигнување на свеста за нашата околина, поттикнување на потребата и одговорноста на луѓето за почитување, заштита и зачувување на природното богатство што го имаме и споделуваме сите заедно.

Ве охрабруваме и вие да дојдете и да ни се придружите за чиста околина на Светскиот ден на планетата Земја!

* * *

 

Punëtorët e administratës së NP “Parqe dhe gjelbërime”, të dielën (më 22 prill), do të kyçen në aksionin ekologjik në organizim të “Go green – bëhu i gjelbër” dhe International Balkan University, për pastrimin e Parkut të qytetit.

Qëllimi i këtij evenimenti është ngritja e vetëdijes për mjedisin jetësorë, nxitja e nevojës dhe e përgjegjësisë së njerëzve për respektimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e pasurisë natyrore që e posedojmë dhe e ndajmë të gjithë së bashku.

Ju inkurajojmë që edhe Ju të vini dhe të na bashkëngjiteni për një mjedis më të pastër me rastin e Ditës Botërore të Planetit Tokë !

20.04.2018

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet