Нова цветна фигура на бул.Цветан Димов

 

Денес на бул.Цветан Димов на средната жардиниера екипите извршија уредување на нова цветна фигура „Корпа“. Корпата е долга 5м, широка 2м и со висина од 1м.

Во неа се засадија 400 парчиња сезонско цвеќе од видот coleus (lat.) и 1.000 парчиња од видот selosia (lat.) со што се изврши оплеменување на тој дел од булеварското зеленило со цветен расад.

Исто така, долж булеварот се врши и косење на тревната површина, кроење на нискостеблестата вегетација, како и чистење на  зеленилото од смет и отпадоци.  

 

* * *

 

Figurë e re lulore në bul. “Cvetan Dimov”


 

Sot në bul. “Cvbetan Dimov” në zhardinerinë e mesme, ekipet tona realizuan rregullimin e figurës së re lulore “Shporta”. Shporta është me gjatësi prej 5 metrave, me gjerësi prej 2 metrave dhe me lartësi prej 1 metër.

Në këtë shportë u mbollën 400 copë të luleve sezonale të llojit “coleus” (lat.) dhe 1.000 copë lule të llojit “selosia” (lat.), me këtë veprim u fisnikërua kjo pjesë e gjelbërimit të bulevardit me rastin e luleve.

Po ashtu, përgjatë bulevardit u realizua edhe kositja e sipërfaqeve barishtore, krasitja e vegjetacionit të ulët, si dhe pastrimi i gjelbërimit nga mbeturinat dhe hedhjet e ndryshme.

 

   

 

18.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet