Нови 2000 дрвја ќе раззеленеат во Скопје

 

Вчера започна садењето на новите 2000 листопадни садници, проект поддржан  од Град Скопје за раззеленување на градот.

Се работи за увозни садници со автохтон статус, кои според своите карактеристики опстојуваат на ова подрачје и тоа: fraxinus globosa, malus floribunda, ulmus pendula, liquidambar styraciflua и fraxinus juspidea и catalpa bignonioides globusa nana.

Предвиденото садење вчера и денес на околу 220 садници се реализира на следните локации: бул „В.С.Бато“, бул „Х.Т.Карпош“, бул.Илинден”, бул. „Словенечка“, реон „Капиштец“ како и реон „Рајски парк“. Садењето на дрвјата ќе се одвива во фази, етапно, на планирани локации и ќе се врши дополна на веќе постоечките дрвореди низ градското зеленило.

 

 

                                                                                                                    * * * 

 

 

 

2000 fidanë të rinj do ta gjelbërojnë Shkupin


   

Dje filloi mbjellja e 2000 fidanëve të rinj gjetherënës, projekt ky i përkrahur nga Qyteti i Shkupit për gjelbërimin e qytetit.Bëhet fjalë për fidanë të importuar me këto troje, ato janë këto lloje me sa vijon: “Fraxinus globosa”, “Malus floribunda”, “Ulmus pendula”, Liquid ambar styraciflua” , “Fraxinus juspidea” si dhe “Catalpa bignonioides globusa nana” Mbjelljet e parapara gjatë ditës së djeshme dhe gjatë ditës së sotme përfshinë 220 fidanë të cilat u mbollën në këto lokalitete: bul. “V.S.Bato”, bul. “H.T.Karposh”, bul. “Ilinden”, bul. “Slloveneçka”, rajoni “Kapishtec” si dhe rajoni “Parku i parajsës”. Mbjellja e fidanëve do të realizohet në faza, në etapa janë planifikuar edhe lokalitetet e mbjelljes si dhe plotësimi i aleve ekzistuese të drunjve në suaza të gjelbërimit urban.

 

 

  

  05.04.2018 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet