Како да ги спасите свенатите саксиски растенија?

 

 

 

Собните растенија не само што даваат топлина во вашиот дом, туку и ја зголемуваат концентрацијата на кислород во просторијата.

За жал, понекогаш од необјасниви причини растението да почнува да венее. За тоа придонесуваат мали штетници, мушички, кои тешко можат да се видат со голо око.

За среќа постои еден едноставен трик кој овозможува брзо да се ослободите од мушичките во саксиите со цвеќе.

За негова резлизација потрeбни се само неколку обични чкорчиња!

Едноставно забодете ги со врвот во земјата на раздалеченост од 5 см од рабовите на саксијата и полејте го цвеќето.

После два дена, заменете со нови чкорчиња, а за уште два дена мушичките ќе исчезнат.

Од сега не мора да ги прскате собните растенија со инсектициди. Фосфорот и сулфурот кои се дел од составот на смесата на врвот на чкорчињата, продираат во земјата и постепено го ослободуваат растението од несакани гости.

За да ја спречите појавата на габи, користете бакарни монети. Ставете неколку монети во почвата околу растението и бакарот ќе ги уништи сите габични спори.

* * *

Bimët e dhomave jo vetëm që ofrojnë ngrohtësi në shtëpinë tuaj, por të njëjtit e zmadhojnë koncentrimin e oksigjenit në hapësirat.

Për fat të keq, ndonjëherë për shkaqe të pasqarueshme bimët fillojnë të vyshken. Për këtë gjendje kontribuojnë dëmtuesit e vegjël, mizat – mushicat e vogla të cilat vështirë mund të shihen me sy.

Për fat të mirë ekziston një truk i thjeshtë i cili mundëson që me shpjetësi të liroheni nga mushicat që gjenden në saksitë e luleve.

Për realizimin e këtij truku, nevojiten vetëm disa fije të thjeshta qibriti !

Thjeshtë ngulitni fijet e qibritit me majen e tyre ne dhe, në largësi prej 5 cm nga skajet e saksisë dhe ujitni lulen.

Pas dy ditëve, zëvendësoni fijet e vjetra dhe fije të reja, dhe për dy ditë mushizat do të humben.

Tani e më tutje, nuk do ti spërkatni bimët e dhomave me insekticide. Fosfori dhe squfuri që janë pjesë e tretjes së majes së fijeve të qibritit, depërtojnë në dheun dhe gradualisht e lirojnë bimët nga “mysafirët” e padëshiruar.

Që ta paradaloni dukurinë e shfaqjes së kërpudhave, shkrytëzoni monedha nga bakri. Vendosni disa monedha në dheun përreth bimës dhe bakri do ti shkatërrojë të gjitha sporet e kërpudhave.

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet