Најава

 

 

Го најавуваме ПЕТТИОТ СКОПСКИ ЦВЕТЕН ФЕСТИВАЛ, на 12 и 13 Мај 2018 година во Градскиот парк.

Под покровителство на Град Скопје, а во организација на ЈП „Паркови и зеленило“ ќе го славиме цвеќето, природата и животот под мотото „Во боите на виножитото“.

Пријавувањето на учесниците е во тек на e-mail: skopskicvetenfestival@parkovi.com.mk и на тел:02/3070 112 и 02/3070 113

 

* * *

 

              Të nderuar, po e paralajmërojmë Festivalin e pestë të luleve në qytetin e Shkupit...

 

Po e paralajmërojmë FESTIVALIN E PESTË TË LULEVE NË QYTETIN E SHKUPIT, që do të mbahet më datën12 dhe 13 Maj të vitit 2018 në Parkun e qytetit.

Nën patronatin e Qytetit të Shkupit dhe në organizim të NP “Parqe dhe gjelbërime” do ta festojmë lulen, natyrën dhe jetën nën moton “Në ngjyrat e ylberit”.

Paraqitja e pjesëmarrësve është në rrjedhë në e-mail: skopskicvetenfestival@parkovi.com.mkdhe në tel:02/3070 112 dhe 02/3070 113

 

                                 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet