Како да ги ревитализирате собните растенија и да ги одржите живи во зима

 

Ова е тежок период од годината за вашите собни пријатели - растенијата, кога листовите почнуваат да стануваат жолти и тие едноставно изгледаат генерално несреќни.

Но, не се грижете! Имаме неколку совети кои ќе ви помогнат да им дадете среќен и зелен израз и да ги одржите растенијата живи во текот на зимата.

 

1. Намалете ја водата (а и ѓубривото)

Жолти лисја? Чудни бубачки што летаат околу саксиите? Мувлосана почва? Ова се симптоми на премногу наводнување во зима. Сите собни растенија бараат малку вода во зима. Пренаводнувањето е секогаш опасно, но во зима особено. Осигурајте се дека вашите саксии не се премногу влажни, а вашите растенија ќе ви се заблагодарат. Обидете се да ја намалите фреквенцијата на наводнување наполу и ставете им вода на растенијата само доколку изгледаат жедни. Исто така  прекинете го и наѓубрувањето. Тоа не им е потребно сега.

 

2. Истуширајте ги растенијата

Тешко е да се поверува, но целата прашина што се акумулира на лисјата на растенијата ја спречува нивната способноста за фотосинтеза. На вашите растенија им е потребна сета светлина што може да ја добијат во овој период од годината, така што следниот пат кога ќе ги полевате, исплакнете го целото растение и внимателно поминете ги ливчињата со брисач, доколку е потребно. Совет: би можеле да ги ставите сите растенија во када и да пуштите туш, со нежен притисок!

 

3. Добро затворете ги прозорците

Многу растенија, особено тропските, се чувствителни на ладен воздух. Кога има провев тие ги отпуштаат лисјата! За да го решите овој проблем, осигурајте се дека вашите прозорци се цврсто затворени и изолирани, или дека вашите растенија се надвор од дофат на студен провев.

 

4. Осветлете ги просториите

Темно е. На вашите растенија им е потребно сонце. Доколку прозорците го попречуваат, обидете се да ги замените сијалиците со блескави свела во полн спектар. Или, ако сте вистински oпседнати со растенија, прилично лесно е да монтирате осветлувачки тела за поголема светлина.

 

5. За пресадување е рано, но можете да поткаструвате.

Знаете дека зимата не е време за пресадување на растенијата. Растот на корењата е бавен во овој период, а земјата во големите саксии останува влажна подолго време. Доколку пресадувате сега ризикувате гниење на коренот и преплавување. Но, не плашете се да ги отстраните лисјата кои станале жолти или кафени или некои продолжени израстоци. Веројатно нема да видите многу нови израстоци сè до пролет, но поткаструвањето , во меѓувреме, има за цел да направи нештата да изгледаат поубави.

 

Следете ги овие совети и вешите собни растенија секогаш ќе изгледаат свежи и напролет ќе бидат подготвени за здрав период на активен раст.

 

* * *

Si mund ti revitalizoni bimët e dhomave dhe si ta mbani gjallërinë e tyre gjatë periudhave dimërore

 

Është kjo një periudhë e vështirë e vitit për miqtë tuaj të shtëpisë – bimët, kur gjethet fillojnë të zverdhen dhe për këtë arsye bimët marrë në përgjithësi lënë përshtypjen se po vuajnë.

Por, mos u brengosni!  Për Ju kemi disa këshilla  të cilat do të ju ndihmojnë që bimëve tu ktheni pamjen e lumtur të gjelbërimit dhe në këtë mënyrë ata do ta ruajnë gjallërinë e tyre edhe gjatë periudhave dimërore.

 

1. Zvogëloni sasinë e ujit (por edhe të plehrave)

Gjethe të verdha? Insekte të çuditshme që fluturojnë përreth saksive? Dheu i mykur? Këto janë simptomat që sajojnë konkludimin se teprohet ujitja e bimës gjatë dimrit. Të gjitha bimët që kultivohen nëpër dhoma, kërkojnë sasi të vogla të ujit gjatë dimrit. Sasitë e tepruara të ujit çdo herë janë të rrezikshme, në veçanti gjatë periudhave dimërore. Duhet të siguroheni se saksitë që posedoni nuk janë me lagështi të tepruar dhe për këtë do tu jenë mirënjohëse bimët që keni. Përpiquni ta zvogëloni frekuencën e ujitjes përgjysmë dhe ujitni bimët vetëm nëse manifestojnë pamjen e etjes dhe të thatësisë. Gjithashtu duhet të ndërpritni plehërimin e tyre. Një gjë e tillë nuk u nevojitet në këtë periudhë të vitit.

 

2. U bëni dush bimëve

Vështirë që të besohet, por i tërë pluhuri që akumulohet në gjethet e bimëve, e pengon aftësinë e tyre për të realizuar procesin e fotosintezës. Bimëve tuaja u nevojitet e tërë sasia e dritës që mund ta fitojnë gjatë kësaj periudhe të vitit, ashtu që herën e ardhme kur do ti ujitni, lani tërë bimën dhe me kujdes pastroni edhe gjethet nëse një gjë e tillë shfaqet si e nevojshme. Këshillë: Mund ti veni të gjitha bimët në vaskë dhe tu bëni një dush, me spërkatje të lehtë të ujit!

 

3. Mbyllni mirë dritaret

Pjesa më e madhe e bimëve, në veçanti bimët tropikale, janë të ndjeshme ndaj ajrit të ftohtë. Kur bimët i nënshtrohen rrymimit të ajrit, ato i humbin gjethet! Që të zgjidhni këtë problem, sigurohuni që dritaret që keni të jenë të mirë mbyllura dhe të izoluara, ose izoloni bimët tuaja duke i larguar nga qasja e rrymimeve të ajrit të ftohtë.

 

 4. Ndriçoni hapësirat tuaja

Në këtë periudhë kryesisht dominon erësira. Bimëve tuaja u nevojiten rrezet e diellit. Nëse dritaret e pengojnë depërtimin e dritës, atëherë përpiquni që ti zëvendësoni poçet elektrike me poçe që shndritin me dritë shkëlqyese me spektër të plotë të rrezeve të dritës. Ose, nëse vërtetë jeni të dhënë pas bimëve sikur që jemi edhe ne, atëherë nuk do ta keni të vështirë që të montoni drita që stimulojnë rritjen dhe zhvillimin e bimëve.

 

5. Për ri mbjellje është akoma herët, por mund të bëni krasitjen e bimëve

Me siguri e dini se gjatë periudhës së dimrit nuk mund të ri mbillen bimët. Në këtë periudhë kemi rritje të dobët të rrënjëve kurse dheu në saksitë e mëdha mbetet me lagësht një periudhë më të gjatë të kohës. Nëse bëni ri mbjelljen në këtë periudhë atëherë do të rrezikoni kalbjen e rrënjës dhe tejngopjen me ujë. Por, mos u frikësoni që ti mënjanoni gjethet me ngjyrë të verdhë dhe me ngjyrë kafeje si dhe bëni krasitjen e disa prej zgjatimeve. Me siguri do të vëreni shumë zgjatime të reja deri në periudhën e pranverës, por krasitja e tyre në ndërkohë ka për qëllim që bima të fitojë një pamje më të bukur.

Zbatoni këto këshilla dhe bimët tuaja në mjedise shtëpiake çdo herë do të duken të freskëta dhe në pranverë do të jenë të gatshme për një periudhë të shëndoshë të rritjes aktive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet