Зимзелени садници на булевар „Гоце Делчев“

 

 

На булевар „Гоце Делчев“ деновиве екипи на ЈП „Паркови и зеленило“ работат на уредување на јавното булеварско зеленило.

По завршување на реконструкцијата на инфраструктурните објекти, долж булеварот, на страничниот дел со зеленило се засадија околу педесетина зимзелени садници од видот туја розенталис и хедера, а се изврши и зазаленување на просторот. Исто така во бетонските жардиниери на плоштадот „Скендербег“ се изврши садење на сезонски цветен расад од видот декоративна - украсна зелка и околу 500 парчиња виола.                               * * *

                 

Në bulevardin “Goce Dellçev”, këto ditë ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërime” po punojnë për rregullimin e gjelbërimit publik në bulevarde.

 Pas përfundimit të rikonstruksionit të objekteve të infrastrukturës, përgjatë bulevardit, në pjesën anësore me gjelbërim, u realizua mbjellja e rreth pesëdhjetë fidanëve gjethembajtëse të llojit: tuja rozentalis dhe hedera, me këtë rast u realizua edhe gjelbërimi i kësaj hapësire. Gjithashtu, në zhardineritë nga betoni në sheshin “Skënderbeu” u realizua mbjellja e rasatit të luleve sezonale të llojit viola, rreth 500 copë prej tyre.

 

 

 

 

 

 

  

 

04.01.2018

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet