Реконструкција на детските реквизити во Градски парк

 

 

Екипите на ЈП „Паркови и зеленило“ во договор со Град Скопје започнаа со реконструкција на детските реквизити поставени во Градскиот парк спроти оградата на Зоолошката градина.

Дрвените реквизити, лизгалки и лулашки, кои беа оштетени и демолирани, ќе се поправаат со  замена на  искршените делови со нови, ќе се бојадисаат и ќе се монтираат нови метални држачи.

Како парковски детски инвентар и најкористени елементи за ракреација на најмладите се налага потребата од редовно одржување.

 

* * *


Ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërime” në marrëveshje me Qytetin e Shkupit filluan me rikonstruksionin e rekuizitave për fëmijët në Parkun e qytetit përball gardhit të Kopshtit zoologjik.

Rekuizitat e fëmijëve, rrëshqitëset dhe luhatëset, të cilët ishin të demoluar dhe të dëmtuar, do të rregullohen me zëvendësimin e pjesëve të thyera me pjesë të reja, do të ngjyrosen si dhe do të montohen mbajtës të ri nga metali.

 

 

  

 

 

  

 

26.12.2017

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet