Донација за Домот за деца „ 11 Октомври“

 

  

Во пресрет на новогодишните празници и во согласност со корпоративната политика на претпријатието директорот на ЈП „Паркови и зеленило“ Ardijan Muςa во Домот за деца без родители „11 Октомври“ во Скопје  донираше новогодишна природна елка од расадникот на претпријатието. Исто така екипите на ЈП „Паркови и зеленило“ извршија и хортикултурно уредување со засадување на зимазелени садници, грмушки, перени и цвеќиња од видот љубичица во кругот на Домот.

 

„За новогодишните празници со нашата донација сакавме да подариме љубов, топлина и внимание на дечињата од Домот „11 Октомври“ и многу насмевки и радост на нивните лица.“ – изјави Muςa.

 

* * * 

Në pritjen e festave të fundvitit dhe në pajtim me politikën korporative të ndërmarrjes, drejtori i NP “Parqe dhe gjelbërime”, z. Ardijan Muça në Shtëpinë e fëmijëve pa prindër “11 Tetori” në Shkup, dhuroi si donacion bredhin e natyrshëm të Vitit të Ri nga vend kultivimi i fidanëve pranë ndërmarrjes. Gjithashtu, ekipet e NP “Parqe dhe gjelbërime” realizuan edhe rregullimin hortikulturorë me mbjelljen e fidanëve gjethembajtëse, kaçubave, perenëve dhe luleve të llojit të manushaqeve në oborrin e Shtëpisë së fëmijëve pa prindër.

“Për festat e fundvitit, me donacionin tonë synuam që tu dhurojmë dashuri, ngrohtësi dhe kujdes fëmijëve të Shtëpisë “11 Tetori” si dhe shumë buzëqeshje dhe gëzim në fytyrat e tyre.” – deklaroi z. Muça.

 

    

21.12.2017

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet